Prov/Tävlingsdatum

Alla anmälningar till officiella tävlingar görs via SBK Tävling.

Är det första gången du anmäler dig till en tävling? Då ska du först skapa ett konot på SBK Tävling, det krävs av alla som tävlar att de har ett eget konto.

När man anmäler sig betalar man online.
Har man inte tillgång till dator kan man få ett id-nummer av kansliet, anmäler sig via avi och sätter in anmälningsavgiften på:

PG. 84 49 78 – 7

Anmälningsavgiften ska vara arrangören tillhanda senast tre veckor före aktuellt provdatum.

Välkommen med din anmälan!